Chú Đại Bi 108 biến, trì niệm nhanh| Thích Chơn Hạnh | Kho Truyện ma full hay nhất.

Có phải bạn đang tìm kiếm từ khoá cách trì tụng chú đại bi không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn nghe thông tin về chủ đề này tại đây nhé.

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

Chú Đại Bi 108 biến, trì niệm nhanh| Thích Chơn Hạnh | Chuyện tâm linh hay nhất.

>> Xem thêm nhiều truyện tâm linh nhất tại đây: https://truyenmafull.com/truyen-ma-co-that-hay-nhat

Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm, gọi tắt là Chú Đại Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415 chữ.Nếu chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong trăm ngàn muôn ức kiếp sanh tử.

Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức ăn uống của thường trụ sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác ngăn che, giả sử ngàn đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối 10 phương đạo sư sám hối, mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại Bi tâm đà ra ni, 10 phương đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt…… rất nhiều sự mầu nhiệm khi trì tụng Đại Bi thần chú. Mọi người cùng trì tụng nhé.Chú Đại Bi 108 biến, trì niệm nhanh| Thích Chơn Hạnh

Vậy là bạn đã xem xong bài viết chủ đề cách trì tụng chú đại bi rồi nhé.

Ngoài xem bài viết chủ đề cách trì tụng chú đại bi thì bạn có thể xem thêm những câu chuyên ma hay nhất của chúng tôi tại đây nhé: https://truyenmafull.com.

cách trì tụng chú đại bi tại Truyenmafull.com

cách trì tụng chú đại bi


Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

Tag liên quan cách trì tụng chú đại bi.

Chú Đại Bi 108 biến,trì niệm nhanh| Thích Chơn Hạnh,dại bi chú,oai lực chú đại bi,mầu nhiệm chú đại bi,ấn thủ đại bi,đại bi quán âm,quán thế âm bồ tát,quán tự tại,quan the am bo tat,trì niệm nhanh,đại bi tâm đà ra ni,108 biến chú đại bi,đại từ đại bi,32 ứng thân,84 câu chú đại bi,thần chú đại bi,thiên thủ thiên nhãn,mẹ hiền quán âm,bồ tát quán thế âm,cứu khổ cứu nạn,quán âm thị hiện,mầu nhiệm quán âm,quán âm cứu khổ,chú đại bi,108 biến.

Xin chân thành cảm ơn.

Leave a Reply

https://fi88.ladesk.com/scripts/track.js