Liên hệ với Truyện ma Full qua:

  Website: https://truyenmafull.com

  Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_zYrUcqMdnHpCTlgZ0Tduw

  Mail: [email protected]

  Facebook: https://www.facebook.com/truyemafull

  WordPress: https://truyenmafull.wordpress.com/

  Phone: 0357255693

  Địa chỉ 14/7 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.